Netwerk voor hoger opgeleide christenvrouwen

 

Datum:            2 november 2018

Programma:    17.00 - 21.00 uur

Locatie:         Postillion hotel te Bunnik


Welkom!

Op 2 november a.s. is de volgende bijeenkomst van Deborah Netwerk.

Esmé Wiegman zal deze avond spreken:

Ooit werd Esmé betiteld tot meest succesvol indiener in de Tweede Kamer. Na 5 jaar Kamerlidmaatschap werd ze regiomanager bij de Landelijke Huisartsen Vereniging en directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging. Momenteel geeft ze leiding aan de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland. Op 2 november zal Esmé spreken over medisch-ethische dilemma’s rondom het levenseinde, hoe wij omgaan met lijden en sterven in een cultuur die snel verandert. En wat is voor ons van betekenis als het levenseinde nadert?